انرژیانرژی

یخچال خورشیدی چگونه کارمی کند ؟

راه های بسیاری وجود دارد که می توان انرژی خورشید را با پروسه تولید سرما ادغام کرد. سرمایش خورشیدی را هم می توان از طریق گرمایش خورشیدی به عنوان منبع گرمایی و هم از طریق فتوولتائیک به عنوان منبع الکتریکی ایجاد کرد. این کار را می توان با      روش های جذبی و جذب سطحی از طریق گرمایش و یا با استفاده از یک یخچال معمولی که برق آن از فتوولتائیک تأمین می شود ، انجام داد. سرمایش خورشیدی خصوصاً برای سرد نگهداشتن واکسن ها در مناطقی که الکتریسیته در دسترس نیست یا برای سرمایش مکان ها ، مورد استفاده قرار می گیرد. انواع روش های سرمایش خورشیدی عبارتند از:
 یونیت های جذب سطحی (Adsurbtion units)
جامدات متخلخل، که جاذب نامیده می شوند، به صورت فیزیکی و بازگشت پذیری می توانند مقادیر زیادی بخار را که سیال جذبی (adsorbate) نامیده   می شود به خود جذب (adsorb) کنند. ایده اصلی استفاده از این پدیده در قرن نوزدهم بوجود آمد. تراکم بخار جذبی درون جامد جاذب بستگی به دمای زوج یا به عبارت دیگر ترکیب جاذب و جذب شونده و نیز فشار بخار دارد. اگر فشار ثابت باشد می توان با تغییر دادن درجه حرارت موجب جذب یا بازپس دهی ماده جذبی توسط جاذب شد. این روش، مبنای کارکرد سیستم های خورشیدی استفاده کننده از سیکل جذب بخار می باشد.
یک زوج جاذب- جذبی ، برای کار کردن در یک مبرد خورشیدی ، باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
١. یک مبرد با گرمای نهان بالا
٢. یک زوج کاری با خواص ترمودینامیکی بالا
٣. یک دمای بازگشتی (بازپس دهی سیال جذبی) کوچک در مواجهه با فشار و دمای کاری
۴. ظرفیت گرمایی پایین
زوج آب- آمونیاک بیشترین استفاده را در بین سیستم های موجود دارد و استفاده از زوج های جذبی مناسب تر برای سیستم های خورشیدی در حال بررسی و مطالعه و تحقیق است. بازده این سیستم ها توسط دمای کندانس محدود می شود، و بدون استفاده از تکنولوژی های سطح بالا امکان کاهش آن وجود ندارد. برای مثال، برج های خنک کن و رطوبت زدا (desiccant bends) برای تولید آب سرد برای کنداس کردن آمونیاک در فشار پایین استفاده می شوند. از جمله معایب ذاتی زوج آب- آمونیاک این است که لوله ها و مخازنی با ضخامت بالا نیاز دارند، خوردگی ناشی از آمونیاک، مشکلات برودت و جدا کردن آب از آمونیاک نیز می باشد. چند زوج دیگر نظیر زئولیت- آب، زئولیت- متانول و متانول-کربن فعال در حال بررسی و مطالعه هستند که از میان آنها نوع مناسب تری انتخاب گردد. تا کنون زوج متانول- کربن فعال بهترین نتیجه را داشته است .
 یونیت های جذبی (Absorbtion units)
پروسه جذبی عبارت است از جذب و گرفتن رطوبت توسط ماده ای که رطوبت گیر نامیده می شود. رطوبت گیرها یا جاذب ها موادی هستند که قابلیت جذب و در برگیری گازها یا مایعات را در خود دارند و میل ترکیبی ویژه ای با آب دارند. در حین جذب، ماده جاذب با گرفتن رطوبت، یک تغییر شیمیایی پیدا می کند، برای مثال می توان به نمک طعام اشاره کرد که هنگام جذب رطوبت تغییر فرم داده و از جامد به سیال تبدیل می شود. ویژگی وابستگی رطوبت گیرها به رطوبت، این مواد را برای واکنش های شیمیایی جداساز بسیار سودمند ساخته است.
سیستم های جذبی مشابه سیستم های تهویه مطبوع بخار-compresstionهستند اما در مرحله فشار (compresstion stage)با هم تفاوت دارند. بطور کلی یک جاذب، قسمت کم فشار، یک سیار مبرد تبخیر شده را جذب می کند. پر استفاده ترین ترکیب مایعات شامل لیتیم برمید- آب () که بخار آب نقش سرد کننده را ایفاد می کند و آمونیاک- آب () که آمونیاک سرد کننده است، می باشند.
منبع مطالب : www.suna.org.ir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا