انرژیبرق

استفاده صحیح برق در لوازم برقی

یکی از مهم ترین ویژگی های تمدن فعلی جهان، استفاده گسترده از انرژی الکتریکی است.در طول چند دهه اخیر مصرف برق درفعالیت های مختلف جامعه گسترش چشمگیری یافته و امروزه زندگی بدون برق و دستگاه های برقی غیر قابل تصور است، برق به عنوان یاری آشنا در تمامی زوایـای خانه های ما حضور یافته و سبب رفاه وآسایش برای تک تک افراد گردیده است.

همچون تمامی جهان در کشور ما نیز روز به روز بر اهمیت برق افزوده شده است. تولید سرانه برق در کشور از ۱۵۶ کیلو وات ساعت در سال ۱۳۴۶ به حدود ۱۴۸۰ کیلو وات ساعت در سال ۱۳۷۵ افزایش یافته و مصرف برق در تمامی بخش ها سیر صعودی داشته است بطوریکه انرژی برق مصرفی کشور طی ۳۰ سال، بیش از ۴۸ برابر گردیده است.

انرژی الکتریکی با صرف هزینه ای هنگفت، از تبدیل انواع مختلف انرژی هـای اولیه نظیـر سوخت های فسیلی، انرژی پتانسیل آب، انرژی هسته ای و …به دست می آید، لذا از ویژگی های صنعت برق، نیاز به سرمایه گذاری کلان است.

به عنوان مثال برای تأمین برق یک لامپ ۱۰۰ وات معمولی، سرمایه گذاری سنگینی بالغ بر ۱۴۰ دلار به علاوه ۲۸۰۰۰ ریال نیاز است و در صورت مهیا بودن تمامی امکانات، جهت احداث یک نیروگاه بین ۳ تا ۸ سال زمان لازم است.

چون درآمد حاصل از فروش برق تنها بخشی از هزینه های سرمایه گذاری صنعت برق را تأمین می کند، از این رو این صنعت شدیداً متکی به درآمدهای عمومی است و با توجه به لزوم صرفه جویی در مصرف منابع ارزی، این صنعت بدون دستیابی به الگوی مناسب در مصرف برق به صورت راه حلی استراتژیک مطرح می گردد.

مدیریـت مصـرف برق شامـل مجموعه ای از فعالیت های به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور بهینه سازی و منطقی کردن مصرف برق است تا بتوان با کارآیی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت بهینه ای در زمینه مصرف برق دست یافت، بدین ترتیب هم عرضه کننده و هم مصرف کننده برق به سود بیشتری دست خواهند یافت.

در اثر مدیریت مصرف برق، با استفاده بهینه از انرژی الکتریکی، افزایش تولید و توسعه سطح رفاه جامعه حاصل خواهد شد.

  • ساعات اوج مصرف چگونه بوجود می آید ؟

در ایران طی ساعـات اولیه شـب، وسـایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگر به مدار وصل می شوند.

چون بار این گونه مصـارف بیش از بار مصرف کنندگانی مانند صنایع یک نوبته، ادارات و … است که از مدار خارج شده اند، لذا بار مصرفی شبکه برق به حداکثر مقدار خود می رسد (ساعات اوج مصرف).

در ایران طی سال همواره از حوالی غروب آفتاب به مدت ۴ ساعت به عنوان ساعات اوج مصرف در نظر گرفته می شود.

مدیریت مصرف سعی در کاهش این قله بار و تعدیل آن دارد که در مواردی با رهنمودهای فرهنگی و ایجاد تغییرات ساده در چگونگی مصرف برق قابل اجرا است.

  • هزینه های برق مشترکین خانگی :

نرخ انرژی برق بخش خانگی تا ۴۰ کیلو وات ساعت در ماه بخشوده وبهای انرژی مصرفی ماهانه بین ۴۱ تا ۶۰ کیلو وات ساعت در ماه به طور مقطوع ۵/۶۰ ریال است نرخ انرژی برق برای مصارف بیش از ۶۰ کیلو وات ساعت در ماه تابع متوسط مصرف ماهانه (سی روز) مشترک است و حسب آن نرخ انرژیبا روش (فرمول) های ارائه شده در تعرفه تعیین می شود. این روش ها به صورتی است که با افزایش مصرف ماهانه، نرخ انرژی نیز افزایش می یابد. بهای انرژی مصرفی با توجه به نرخ مربوط محاسبه می گردد.

  • به دلیل افزایش بهاء مصرفی برق

در پله های بالاتر توصیه می شود مشترکین خانگی سقف مصرف حداکثر ۶۰۰۰ کیلو وات در دو ماه برای تابستان و ۸۰۰ کیلو وات در دو ماه برای زمستان را حتما رعایت نمایند تا متحمل صورت حساب های سنگین نگردند.

  • چگونه از برق بهترین استفاده را ببریم ؟

به منظـور مهـار کردن و مصرف بهینه بـرق در خـانه، ابتدا خوب اسـت با مفـهوم کیـلو وات ساعت بیشتر آشنا شویم.

یک کیلو وات ساعت( kwh )، واحد انرژی الکتریکی است که ارقام کنتورها بر اساس آن تنظیم گردیده است.

هر وسیله برقی دارای یک توان الکتریکی (بر حسب وات ) است، که با توجه به طول مدت استفاده از آن وسیله، انرژی مصرفی برحسب کیلو وات ساعت مشخص می گردد. یک کیلو وات ساعت معادل است با :

              « ۱۰۰وات »

در ۱۰ ساعت مصرف لامپ معمولی

در۲۰ساعت مصرف لامپ فلورسنت بلند(مهتابی)

در ۵۰ساعت مصرف لامپ کم مصرف

در ۲۴ساعت مصرف یخچال معمولی

در ۱۲ساعت مصرف فریزر بزرگ

در ۱ساعت مصرف جارو برقی

در ۸ساعت مصرف تلویزیون رنگی ۲۰ اینچ

در ۳۰ساعت مصرف رادیو ضبط

در نیم ساعت مصرف بخاری برقی فن دار

در ۲ساعت مصرف سشوار دستی

در ۱۲ساعت مصرف پنکه

در ۲ساعت مصرف کولر آبی

در ۱ ساعت مصرف کولر گازی

در ۴ ساعت مصرف دریل برقی

  • دستورالعمل های کلی

۱-۱ خوب است نسبت به میزان مصرف برق خود حساس بوده، ارقام کنتور برق را با ارقام موجود در قبض ها کنترل کنیم و برای خود هدف بلند مدتی در جهت کاهش تدریجی مصرف برق در نظر گرفته، سعی کنیم با کاهش مصرف برق در هزینه های خود صرفه جویی نماییم.

۱-۲ لازم است فرزندان راهنمایی شوند که در مصرف برق اسراف نکنند و از آن ها خواسته شود که چراغ های اضافی را خاموش کنند و وسایل برقی را بیهوده روشن نگذارند.

۱-۳ سعی شود در خرید لوازم برقی، میزان نیاز در نظـر گرفته شود و از خرید وسایـلبزرگ و پر مصرف خودداری گردد.

۱-۴ هنگام خرید لوازم برقی به میزان مصرف برق آن ها که معمولاً بر روی برچسب هایی نوشته شده است ، دقت کنید و وسایلی را انتخاب کنید که ضمن مصرف کمتر برق،دارای بازدهی بالایی هستند.

۱-۵ چون تولید برق در ساعات اوج مصرف هزینه بیشتری در بر خواهد داشت، سعی کنید با کاهش مصرف خود در این ساعات به صنعت برق در تأمین برق مطمئن و کاستن از میزان خاموشی ها کمک نمایید.

۱-۶ سعی شود از بخاری برقی، اجاق برقی، آبگرمکن برقی و نظایر آن تا حد امکان استفاده نگردد.

۱-۷ تأسیسات ساختمان خود را حداقل هر شش ماه یک بار به وسیله اشخاص کاردان مورد رسیدگی قرار دهید تا از سالم بودن عایق ها، مشعل ها، پمپ ها، رله ها، و … مطمئن شوید.

۱-۸ سعی شود تا حد امکان از اتو، ماشین لباسشویی، جارو برقی و سایر لوازم پر مصرف در ساعات اوج مصرف استفاده نگردد.

۲- روشنایی :

۱-۲ از لحاظ علمی استفاده از نور طبیعی بر سلامت روحی و روانی افراد خانواده می افزاید، لذا سعی شود که در روز از نور طبیعی، حداکثر استفاده گردد .

۲-۲ در رنگ آمیزی دیوارهــا، سقف، پنجره ها و درها از رنگ روشن استفاده شود تا میزان بازتاب نور افزایش یابد.

۲-۳ سعی شود از مبل ها و پرده هایی با رنگ روشن به منظور افزایش بهره نوری استفاده گردد.

بدیهی است استفاده از رنگ های روشن در محیط زندگی علاوه بر افزایش بهره نوری، بر شـادابی و تندرسـتی افراد خانواده نیز می افزاید.

۲-۴ لامپهای رشته ای با گذشت حدود یک هزار ساعت استفاده، افت شدید نوری خواهند داشت، لذا نباید منتظر باشیم تا با سوختن لامپ، آن را تعویض نمائیم، بلکه به طور معمول باید پس از گذشت هر شش ماه استفاده به دلیل کاهش شدید نور، لامپ ها تعویض شوند.

۲-۵ گرد و خاک موجود در محیط از میزان بهـره نـوری لامـپ ها می کاهد و آن ها را کـدر می سازد.

تمیز کردن منظم لامپ ها سبب می شود ما نور بهتری در محیط زندگی خود داشته باشیم .

۲-۶ در صورت امکان، استفاده از لامپ های فلورسنت به ویژه در راهرو، زیرزمین، حیاط، گاراژ و آشپزخانه، در اولویت قرار گیرد.

۲-۷ یک لامپ رشته ای ۱۰۰ وات به طور معمول حدود دو برابر یک لامپ فلور سنت بلند (مهتابی)، برق مصرف می کند در حالیکه ۴۵% کمتر از آن نور دارد، از این رو استفاده از لامپ های فلورسنت یا ترکیب آن با لامپ های رشته ای به کاهش هزینه برق شما نیز کمک می کند.

۲-۸ در ساعات اوج مصرف ، خاموش کردن لامپ های اضافی باعث می شود در شبکه خاموشی نداشته باشیم.

۲-۹ دقت شود هیچ فضایی بیهوده روشن نماند.

اگر در اتاق نشیمن هستید، آشپزخانه و یا فضاهای دیگر را بی جهت روشن نگذارید. همچنین سعی کنید از روشنایی تجملی پرهیز گردد.

۲-۱۰ چون بیش از ۹۰ درصد برق مصرفی در لامپ های رشته ای به گرما تبدیل می شود، استفاده از این لامپ ها در تابستان باعث افزایش دمای محیط شده و نیاز بیشتر به سیستم خنک کننده را سبب می گردد. از این رو استفاده از لامپ های رشته ای را بویژه در ماه های گرم سال به حداقل ممکن برسانید.

۲-۱۱ دقت شود که میزان نور یک لامپ ۲۰۰ وات بیشتر از ۲ عدد لامپ ۱۰۰ وات است، همچنین بازدهی نوری لامپ رشته ای معمولی بیشتر از لامپ شمعی با وات مساوی است.از این رو در محیط هایی که روشنایی بیشتر مورد نیاز است از یک لامپ معمولیبا وات بیشتر به جای چند لامپ کم وات استفاده گردد.

۲-۱۲ در هنگام سیم کشی برق در ساختمان، سعی گردد هر لامپ با کلید مستقلی قطع و وصل شود.

بخصوص در مورد لوسترها حتما از کلید دوپل استفاده گردد تا بتوان درمواقع غیر ضروری برخی از لامپ ها را خاموش کرد.

۲-۱۳ در محل های کار که نور بیشتری مورد نیاز است، به جای افزایش لامپ ها در محیط، از چراغ های موضعی استفاده گردد.

۳- یخچال و فریزر :

۳-۱ در هنگام خرید یخچال و فریزر به میزان مصرف برق آن ها توجه شود. در بسیاری از موارد می توانید با هزینه یکسان، یخچال یا فریزری بیابید که مصرف برق کمتری داشته باشد و بدین ترتیب در بلند مدت در هزینه برق صرفه جویی خواهد شد.

۳-۲ استفاده از یخچال و فریزر به میزان نیاز افراد خانوار بستگی دارد، خانوارهای کم جمعیت با استفاده از یخچال و فریزر کوچکتر، علاوه بر صرفه جویی در هزینه برق، پول کمتری نیز بابت خرید آن می پردازند.

۳-۳ سعی شود از تمام ظرفیت یخچال استفاده گردد، زیرا در صورت پر بودن یخچال، هنگام باز و بسته نمودن در آن هوای کمتری جابه جا شده ، در نتیجه تلفات انرژی کمتری به دنبال خواهد داشت.

۳-۴ از باز و بسته کردن بیهوده در یخچال و فریزر اجتناب کرده و سعـی شود که با برنامه ریزی صحیح، موارد مورد نیاز را یکباره از یخچال خارج کرده و یا درون آن قرار دهید.

از قرار دادن آن ها در کنار لوازم گرم کننده نظیر بخاری، اجاق گاز، رادیاتور ، شوفاژ، سماور برقی و … اجتناب شود.

۳-۵ از قرار دادن یخچال و فریزر در مجاورت دیوار یا پنجره هایی که در معرض تابش مستقیم خورشید قرار دارند، اجتناب گردد.

۳-۶ به منظور هوادهی بهتر در اطراف یخچال و فریز، سعی شود فاصله مناسب از دیوارهـا و کف حفظ گـردد.استفاده از پایه های زیرین به افزایش عمر مفید این گونه وسایل کمک می کند.

۳-۷ موتور و مبدل حرارتی پشت یخچال و فریزر هر چند وقت یکبار تمیز گردند.

۳-۸ برفک زدایی متناوب و تمیز کردن یخچال و فریز، از عوامل مهم در افزایش طول عمر و موجب حفظ کیفیت مواد غذایی است. سعی شود هر ماه یکبار این کار صورت پذیرد.

۳-۹ سعی گردد لاستیک دور یخچال و فریزر به طور مرتب وارسی شود و در صـورتی که در ، به بـدنه به خوبـی متصـل نمی شود و یا خاصیت آهن ربایی از بین رفته باشد، نسبت به ترمیم آن اقدام گردد.

-۱۰ دمای مناسب برای نگهداری مواد غذایی در یخچال بین ۴ تا ۵ درجه سانتیگراد و در فریزر بین ۱۲- تا ۱۷- درجه سانتیگراد می باشد. با استفاده از دماسنج، میزان دمای یخچال و فریزر خود را اندازه گرفته آن را به مقدار مناسب تنظیم نمایید.

۳-۱۱ در صورت وجود لامپ روشنایی در یخچال یا فریزر، مطمئن شوید که هنگام بسته شدن در، لامپ خاموش می شود.

۴- لوازم صوتی وتصویری :

۴-۱ تنها زمانی که واقعاً به استفاده از وسایل صوتی و تصویری نیاز است آن ها را روشن ، در غیر این صورت آنها را به طور کامل خاموش نمایید.

۴-۲ سعی شود از تلویزیون های مناسب و با وات کمتر استفاده گردد.

۳-۴ قبل از خواب از خاموش بودن کامل لوازم صوتی و تصویری اطمینان حاصل کنید.

۴-۴ در صورت استفاده از زمان سنج تلویزیون برای خاموش کردن آن قبل از خواب، آن را در حداقل زمان ممکن تنظیم نمایید.

۵- ماشین لباسشـویی :

۵-۱ سعی شود که از ظرفیت ماشین لباسشویی به طور کامل استفاده به عمل آید.

۵-۲ در هنگام خرید ماشین لباسشویی، ماشین های با دو شیر ورودی آب گرم و آب سرد انتخاب و خریداری شود.

در حداقل دمای مناسب و مورد لزوم تنظیم شود، تا از مصرف بیش از حد برق و اتلاف آب گرم جلوگیری گردد.

۵-۴ حتی المقدور سعی شود به جای استفاده از خشک کن ماشین لباسشویی، پس از آخرین شستشو، با خارج کردن لباس ها، از تهویه طبیعی برای خشک کردن آن ها استفاده شود.

۵-۵ فیلتر آب خروجی ماشین لباسشویی تمیز نگه داشته شود.

۵-۶ به هیچ وجه از ماشین لباسشویی در ساعات اوج مصرف استفاده نشود. روزهای تعطیل و ساعات اولیه صبح بهترین ایام برای روشن کردن ماشین لباسشویی است.

۶- استفاده از لوازم سرمایشی و گرمایشی :

۶-۱ در زمستان، دمای مناسب در روز ۲۰ درجه سانتیگراد و در شب ۱۵ درجه سانتیگراد است. سعی شود با استفاده از ترموستات یا دماسنج، دمای محیط زندگی را حداقل مقادیر فوق نگهدارید.

۶-۲ دمای مناسب آب گرم در حدود ۵۰ درجه سانتیگراد است. ترموستات وسایل گرم کننده آب، به گونه ای تنظیم شوند،که دمای آب در این حدود حفظ گردد.

۶-۳ در صورتی که هوای اتاق در زمستان بیش از اندازه مورد نیاز گرم می شود، به جای باز کردن در و پنجره ها وسایل گرم کننده را خاموش نمایید.

۶-۴ در تابستان دمای مناسب محیط کار یا زندگی در حدود ۲۶ درجه سانتیگراد است. با استفاده از ترموستات، دمای هوای محیط را در این حدود کنترل کرده و از کاستن بیش از حد آن جلوگیری نمایید.

۶-۵ هر فصل، لباس خاص خود را می طلبد، سعی شود به جای استفاده بیش از حد از وسایل سرمایشی و گرمایشی محیط از لباس مناسب فصل استفاده گردد.

این کار علاوه بر جلوگیری از ضرر اقتصادی و اتلاف منابع انرژی، سبب پیشگیری از ابتلا به بیماری های فصلی و ایجاد تعادل در سیستم حرارتی بدن می گردد.

۶-۶ برای خنک کردن محیط، میزان نیاز خود را ارزیابی نموده ومتناسب با درجه حرارت و شرایط محیط از یکی از وسایل خنک کننده نظیر پنکه، کولر آبی یا کولر گازی استفاده کنید.

۶-۷ در مکانهایی نظیر حمام، دستشویی، آشپزخانه و … با نصب پنجره های مناسب، امکان استفاده از تهویه طبیعی هوا را فراهم آورید.

۶-۸ در تابستان، استفاده از پنجره در تمامی فضاها برای بهره مندی از تهویه طبیعی هوا به سلامت روحی و فیزیکی افراد خانواده کمک می کند لذا حتی الامکان از تهویه طبیعی استفاده شود و تنها در مواقع ضروری از تجهیزات کمکی استفاده شود.

۶-۹ غیر اقتصادی ترین وسیله برای گرم کردن محیط، بخاری برقی و جهت تهیه آبگرم، آب گرمکن برقی است. به علت مصرف زیاد در این گونه لوازم، استفاده از وسایل با سوخت های جایگزین قویا توصیه می گردد.

۶-۱۰ در زمستان درزها و شکاف های اطراف درها و پنجره ها را به منظور کاهش اتلاف حرارتی مسدود نمایید.

۶-۱۱ در اطراف پنجره ها از سایبان استفاده گردد تا در فصل تابستان از تابش مستقیم اشعه خورشید به داخل ساختمان جلوگیری شود.

۶-۱۲ کاشتن درخت در محیط زندگی و استفاده از گلدان وگیاهان خزنده در اطراف پنجره ها به تهویه طبیعی محیط کمک می کند.

۶-۱۳ استفاده از پنجره های دو لایه علاوه بر کاهش تلفات حرارتی، به کاهش نفوذ سر و صدای ناهنجار به محیط کمک می کند.

۶-۱۴ کولرها را در فصل تابستان بطور منظم سرویس کنید. درهنگان نصب کولرها دقت شود که عایق بندی کانال ها رعایت شده، درزهای اطراف آن ها مسدود شوند و بر روی سقف کولر سایبان نصب گردد.

۶-۱۵ سعی شود ظرفیت کولرها متناسب با نیاز باشد. در ساختمان های کوچک تر، استفاده از کولرهای با ظرفیت کمتر کافی است.

۶-۱۶ درهای اتاق ها و محل هایی، را که مورد استفاده قرار نمی گیرند، ببندید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا